Dostupni kursevi

Besplatna on-line Pripremna nastava

Svake godine na Fakultetu za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić organizuje se besplatna pripremna nastava i konsultacije za polaganja prijemnog ispita za sve studijske programe.

Informator za upis studenata u školsku 2020/21. godinu

Kako je zbog pandemije u našoj zemlji vanredno stanje i trenutno ne postoji mogućnost organizovanja pripremne nastave na fakultetu, odlučili smo se da za buduće studente pripremimo “on-line” nastavu, kako bi mogli da se pripreme za polaganje prijemnih ispita.

U ovom delu imaćete priliku da odgledate video predavanja, takođe da skinete i druge forme materijala (skripte, testove..) koji će vam pomoći oko pripremanje za polaganje prijemnog ispita, ali i približiti vam studiranje na našem fakultetu.

Svim predavačima možete postaviti pitanja putem e-mejla i poruke koja se odnose na prijemni ispit, ali i za sve druge segmente studiranja na našem fakultetu.

Takođe svoja pitanja možete poslati i putem e-maila:
pripremna-nastava@flv.edu.rs  

PRISTUPNA PRIJAVA:

Da bi ste pristupili Pripremnoj nastavi za pojedine Studijske programe, potrebno je da prvo popunite pristupni "on-line" formular, na adresi:
http://www.flv.edu.rs/prijava-za-on-line-pripremnu-nastavu/

Napomena:

 • Nakon prijavljivanja i obrade podataka, dobićete automatski generisanu poruku sa Vašim pristupnim podacima za e-learn@FLV portal.

 • Molimo Vas proverite Vaš spam - junk folder ukoliko i posle 24H od prijavljivanja ne vidite poruku u Inbox-u Vaše e-mail pošte.  


 On-line baze časopisa i članaka

 1. https://www.jstor.org/
 2. https://oll.libertyfund.org/
 3. http://www.zeno.org/
 4. https://www.academia.edu/

PRAVO i POLITIKOLOGIJA

 1. CIVITAS - http://www.civitas.rs/index.php/izdanja/
 2. Zbornik matice srpske za društvene nauke - http://www.maticasrpska.org.rs/category/katalog-izdanja/naucni-casopisi/zbornik-matice-srpske-za-drustvene-nauke/
 3. TEME (opšte društveni) - http://teme2.junis.ni.ac.rs/public/journals/1/previousissues/previous.html
 4. Facta Universitatis, Series: Philosophy, Sociology, Psychology and History - http://casopisi.junis.ni.ac.rs/index.php/FUPhilSocPsyHist/issue/archive
 5. Godišnjak Filozofskog fakulteta, Novi Sad - http://godisnjak.ff.uns.ac.rs/index.php/gff/issue/archive
 6. Temida - http://www.vds.rs/Temida.htm
 7. Filozofija i društvo - http://journal.instifdt.bg.ac.rs/index.php?journal=fid&page=issue&op=archive
 8. Hereticus - http://hereticus.org/arhiva-casopisa-hereticus
 9. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu - http://ojs.ius.bg.ac.rs/index.php/anali/issue/archive
 10. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Novom Sadu - http://www.pf.uns.ac.rs/fakultet/73-izdavastvo/zbornik
 11. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu - http://www.prafak.ni.ac.rs/izdavastvo/zbornik-radova/objavljeni-brojevi-zbornik.html
 12. Međunarodni problemi https://www.diplomacy.bg.ac.rs/casopisi/medjunarodni-problemi/
 13. Srpska politička misao http://www.ips.ac.rs/magazines/srpska-politicka-misao/archive/
 14. Crimen - http://www.ius.bg.ac.rs/crimenjournal/
 15. The Review of International Affairs - https://www.diplomacy.bg.ac.rs/en/journals/the-review-of-international-affairs/
 16. Godišnjak Fakulteta političkih nauka - http://www.fpn.bg.ac.rs/godisnjak-fakulteta-politickih-nauka
 17. Nacionalni interes - časopis za nacionalna i državna pitanja - http://www.ips.ac.rs/magazines/nacionalni-interes/archive/
 18. Politička revija - http://www.ips.ac.rs/magazines/politicka-revija/archive/
 19. Pravni zapisi - http://www.pravnizapisi.rs/svi-brojevi/
 20. Strani pravni život - https://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/issue/archive
 21. Harmonius - https://www.harmonius.org/preuzimanja/harmonius/?lang=SR
 22. Politea - https://www.politeia.fpn.unibl.org/index.php/sr/
 23. Međunarodna politika - https://www.diplomacy.bg.ac.rs/casopisi/medjunarodna-politika/
 24. Pravni život - https://kopaonikschool.org/publikacije/pravni-zivot/
 25. Pravo i privreda - http://www.pravniciuprivredi.org.rs/index.php/sr/casopis
 26. Pravo - teorija i praksa - http://www.pfsabac.edu.rs/vsjsa-upis/item/505-arhiva.html
 27. Revija za kriminologiju i krivičvo pravo -  https://www.iksi.ac.rs/revija.html
 28. Facta Universitatis, Series: Law and Politics - http://casopisi.junis.ni.ac.rs/index.php/FULawPol/issue/archive
 29. Administracija i javne politike - http://www.ips.ac.rs/magazines/administracija-i-javne-politike/archive/
 30. Glasnik Advokatske komore Vojvodine - https://akv.org.rs/glasnik/brojevi/
 31. Glasnik prava - http://www.jura.kg.ac.rs/index.php/sr/gp_arhiva.htm
 32. Evropsko zakonodavstvo - https://www.diplomacy.bg.ac.rs/casopisi/evropsko-zakonodavstvo/
 33. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Prištini - http://fifa.pr.ac.rs/zbornik_radova_filozofskog_fakulteta_u_pristini/
 34. Nacionalna bezbednost - http://fifa.pr.ac.rs/zbornik_radova_filozofskog_fakulteta_u_pristini/
 35. Politički život - http://www.fpn.bg.ac.rs/politicki-zivot
 36. Revija za evropsko pravo - http://pravoeu.org/archive/

Teorija države i prava I

Poslovni telefonski razgovor:  p. 42 i 43

o   Je voudrais parler à …

o   C’est au sujet de …

o   Elle est absente pour le moment

o   Pouvez-vous laisser un message…


 On-line baze časopisa i članaka

 1. https://www.jstor.org/
 2. https://oll.libertyfund.org/
 3. http://www.zeno.org/
 4. https://www.academia.edu/

PSIHOLOGIJA

 1. Civitas - http://www.civitas.rs/index.php/izdanja/
 2. Psihologija - https://www.dps.org.rs/casopis-psihologija/pregled-brojeva
 3. Zbornik matice srpske za društvene nauke - http://www.maticasrpska.org.rs/category/katalog-izdanja/naucni-casopisi/zbornik-matice-srpske-za-drustvene-nauke/
 4. TEME (opšte društveni) - http://teme2.junis.ni.ac.rs/public/journals/1/previousissues/previous.html
 5. Facta Universitatis, Series: Philosophy, Sociology, Psychology and History - http://casopisi.junis.ni.ac.rs/index.php/FUPhilSocPsyHist/issue/archive
 6. Godišnjak Filozofskog fakulteta, Novi Sad - http://godisnjak.ff.uns.ac.rs/index.php/gff/issue/archive
 7. Filozofija i društvo - http://journal.instifdt.bg.ac.rs/index.php?journal=fid&page=issue&op=archive
 8. Andragoške studije - http://www.as.edu.rs/search?l=sr
 9. Zbornik instituta za pedagoška istraživanja - https://www.ipisr.org.rs/izdavacka-delatnost/zbornik-instituta/131-arhiva-zbornika-instituta
 10. Inovacije u nastavi - http://www.inovacijeunastavi.rs/sr/brojevi-issues
 11. Primenjena psihologija - http://primenjena.psihologija.ff.uns.ac.rs/index.php/pp/issue/archive
 12. Psihološka istraživanja - https://www.f.bg.ac.rs/instituti/IPS/publikacije
 13. Godišnjak za psihologiju - http://www.psihologijanis.rs/godisnjak/2019-sr.html
 14. Godišnjak Filozofskog fakulteta, Novi Sad - http://godisnjak.ff.uns.ac.rs/index.php/gff/issue/archiveMentalno zdravlje je kurs koji se sluša u drugom semestru II godine studija.

Fond časova 2+2.

Centar za razvoj karijere studenata FLV-a

Plan prakse


1. Analiza rada Centara za razvoj karijere drugih fakulteta

- Od kada postoje;

- Koje aktivnosti imaju;

- Ko je angažovan u radu Centra;

- Kako promovišu svoje aktivnosti.


2. Pisanje misije i vizije Centra za razvoj karijere studenata FLV-a


3. Kroz brainstorming osmisliti aktivnosti Centra

- Koje vrste aktivnosti je primereno da Centar organizuje;

- Koji profili treba da budu angažovani u aktivnostima Centra;

- Kako bi se evaluirale aktivnosti Centra.


4. Osmisliti kako promovisati aktivnosti Centra

- Koji su adekvatni kanali komunikacije za informisanje studenata FLV-a o uslugama koje mogu dobiti od Centra.

- Koji su adekvatni kanali za promociju Centra van fakulteta.


5. Napraviti plan za razvoj Centra i na osnovu njega napisati i operacionalizovati ciljeve za prvu godinu postojanja centra.


Osnovni cilj kursa je da pomogne studentima da primene statističko-metodološka znanja kako bi uspešno napisali i odbranili Završni rad.

Ovo je e-stranica kursa 'Psihološki konsalting i intervencije' na trećoj godini studija.

Fond časova je 2+2.

Organizaciona kultura

Centar za razvoj karijere studenata FLV-a

Plan prakse


1. Analiza rada Centara za razvoj karijere drugih fakulteta

- Od kada postoje;

- Koje aktivnosti imaju;

- Ko je angažovan u radu Centra;

- Kako promovišu svoje aktivnosti.


2. Pisanje misije i vizije Centra za razvoj karijere studenata FLV-a


3. Kroz brainstorming osmisliti aktivnosti Centra

- Koje vrste aktivnosti je primereno da Centar organizuje;

- Koji profili treba da budu angažovani u aktivnostima Centra;

- Kako bi se evaluirale aktivnosti Centra.


4. Osmisliti kako promovisati aktivnosti Centra

- Koji su adekvatni kanali komunikacije za informisanje studenata FLV-a o uslugama koje mogu dobiti od Centra.

- Koji su adekvatni kanali za promociju Centra van fakulteta.


5. Napraviti plan za razvoj Centra i na osnovu njega napisati i operacionalizovati ciljeve za prvu godinu postojanja centra.


Ovde možete preuzeti prezentacije za kurs koje je dostavila prof. Dedić.

Na ovoj stranici možete naći opšte informacije o studiranju na master studijama Psihoterapija kao što su: raspored časova, gostujuća predavanja, vannastavne aktivnosti i sl. Pored toga na ovoj stranici možete naći važne informacije koje se tiču struke, a koje vam mogu pomoći u planiranju i razvoju karijere. Npr. informacije o polaganju stručnog ispita, zakoni koji definišu rad psihologa, informacije o edukaciji za psihoterapijsku licencu i sl.

Ovo je e-stranica za prredmet psihoterapijske škole. Ovde možete videti najnovije vesti (informacije) o predmetu, preuzeti materijale sa predavanja i sl.

On-line baze časopisa i članaka

 1. https://www.jstor.org/
 2. https://oll.libertyfund.org/
 3. http://www.zeno.org/
 4. https://www.academia.edu/

BEZBEDNOST

 1. CIVITAS - http://www.civitas.rs/index.php/izdanja/
 2. Temida - http://www.vds.rs/Temida.htm
 3. Zbornik matice srpske za društvene nauke - http://www.maticasrpska.org.rs/category/katalog-izdanja/naucni-casopisi/zbornik-matice-srpske-za-drustvene-nauke/
 4. TEME (opšte društveni) - http://teme2.junis.ni.ac.rs/public/journals/1/previousissues/previous.html
 5. Facta Universitatis, Series: Philosophy, Sociology, Psychology and History - http://casopisi.junis.ni.ac.rs/index.php/FUPhilSocPsyHist/issue/archive
 6. Godišnjak Filozofskog fakulteta, Novi Sad - http://godisnjak.ff.uns.ac.rs/index.php/gff/issue/archive
 7. Vojno delo - http://www.odbrana.mod.gov.rs/odbrana-stari/vojni_casopisi/vojno_delo.html
 8. Zbornik Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja - https://www.iksi.ac.rs/izdanja.html
 9. Journal of Regional Security - http://www.bezbednost.org/Series/2206/Journal-of-Regional-Security.shtml
 10. Međunarodni problemi - https://www.diplomacy.bg.ac.rs/casopisi/medjunarodni-problemi/
 11. Nauka, bezbednost, policija - http://nbp.kpu.edu.rs/archives/
 12. Crimen - http://www.ius.bg.ac.rs/crimenjournal/
 13. The Review of International Affairs - https://www.diplomacy.bg.ac.rs/en/journals/the-review-of-international-affairs/
 14. Politika nacionalne bezbednosti - http://www.ips.ac.rs/magazines/politika-nacionalne-bezbednosti/archive/
 15. Godišnjak Fakulteta bezbednosti - https://fb.bg.ac.rs/o-fakultetu/izdavacka-delatnost/casopisi/godisnjak-fakulteta-bezbednosti/
 16. Revija za kriminologiju i krivično pravo - https://www.iksi.ac.rs/revija.html
 17. European Journal of Human Security - http://fb.bg.ac.rs/o-fakultetu/izdavacka-delatnost/casopisi/european-journal-of-human-security/


Prepoznavanje jednostavnih iskaza koje su već sreli ili čuli u svakodnevnim situacijama. Učešće u kratkim razgovorima u jednostavnim i čestim situacijama Razumevanje suštine jednostavnog i kratkog teksta koji ima vrlo malo nepoznatih reči i konstrukcija. Pronalaženje informacije u tekstu koji se bavi svakodnevnim temama.

II godina,  Niš, predmet:  Privatna bezbednost

Zadaci:

·        raditi na izradi seminarskih radova

·        proučavati:

1.     osnovnu literaturu (udžbenik,  Daničić, Pilipović  2015.g.),   

2.     širu literaturu: Ustav R Srbije; Zakon o privatnom obezbeđenju,          

Zakon o policiji, Zakon o radu, Zakon o zaštiti podataka o ličnosti, Zakon o  javno privatnom partnerstvu, Strategija i Uredbe Vlade iz  ove oblasti;

3.     knjige FLV: Javna bezbednost, Opšti i bezbednosni menadžment, Kriminalistika I i II, Osnovi bezbednosti, Korporativna bezbednost, Krivično pravo

·        prezentacij (po delovima, I-IV)

·        wikipedia i sajtovi  MUP, Privredna komora Srbije  (Udruženje za privatno obezbeđenje)

·        internet i

·        svakodnevno pratiti  mere i zadatke subjekata privatnog obezbeđenja u vanrednom stanju

VAŽNA  NAPOMENA:  U novom Zakonu o privatnom obezbeđenju (imate ga u materijalima), sve što je pojašnjeno (znači  boldovano),  je NOVO u odnosu na stari zakon, i treba upoređivati sa tekstom iz knjige, naročito osnovne pojmove, licence i način obavljanja poslova privatnog obezbeđenja.

P.S.  Mi ćemo sve ovo pobediti - SREĆAN  RAD!!!

               

                                                                              Predmetni nastavnikPraćenje govora izvesne dužine i argumentacije o poznatim temama. Čitanje članaka i izveštaja o savremenim pitanjima u kojima autori zauzimaju posebni stav ili određenu tačku mišljenja. Razumevanje savremenog književnog proznog teksta. Govorenje sa dozom spontanosti i lakoće koje čine mogućom normalnu interakciju sa izvornim govornikom. Jasno i detaljno izražavanje o nizu tema koje su vaš predmet interesovanja. Ravijanje tačke gledišta o aktuelnoj temi. Objasniti prednosti i nedostatke različitih mogućnosti.Jasno i detaljno pisanje na grupu tema koje su predmet interesovanja

III godina, Niš, predmet: Sistem zaštite lica i objekata

Zadaci:

·        raditi na izradi seminarskih radova

·        proučiti-konsultovati osnovnu i širu literaturu (slajd br.5)

·        wikipedia i sajtovi : iskustva u obezbeđenju Josipa Broza, kralja Petra I i kralja Aleksandra (uloga telohranitelja, mere zaštite, propusti)

·        izveštaj Koraćeve komisije (atentat na premijera Đinđića, i propusti u obezbeđenju predsednika Izvršnog veća AP Vojvodine, B.Peroševića)

                                                                         Predmetni nastavnik


On-line baze časopisa i članaka

 1. https://www.jstor.org/
 2. https://oll.libertyfund.org/
 3. http://www.zeno.org/
 4. https://www.academia.edu/

ENGLESKI JEZIK

 1. CIVITAS - http://www.civitas.rs/index.php/izdanja/
 1. Zbornik matice srpske za društvene nauke - http://www.maticasrpska.org.rs/category/katalog-izdanja/naucni-casopisi/zbornik-matice-srpske-za-drustvene-nauke/
 2. TEME (opšte društveni) - http://teme2.junis.ni.ac.rs/public/journals/1/previousissues/previous.html
 3. Facta Universitatis, Series: Philosophy, Sociology, Psychology and History - http://casopisi.junis.ni.ac.rs/index.php/FUPhilSocPsyHist/issue/archive
 4. Godišnjak Filozofskog fakulteta, Novi Sad - http://godisnjak.ff.uns.ac.rs/index.php/gff/issue/archive
 5. Filozofija i društvo - http://journal.instifdt.bg.ac.rs/index.php?journal=fid&page=issue&op=archive
 6. Zbornik instituta za pedagoška istraživanja - https://www.ipisr.org.rs/izdavacka-delatnost/zbornik-instituta/131-arhiva-zbornika-instituta
 7. Zbornik Matice srpske za književnost i jezik - http://www.maticasrpska.org.rs/category/katalog-izdanja/naucni-casopisi/zbornik-matice-srpske-za-knjizevnost-i-jezik/
 8. Zbornik Matice srpske za filologiju i lingvistiku - http://www.maticasrpska.org.rs/en/category/katalog-izdanja/naucni-casopisi/zbornik-matice-srpske-za-filologiju-i-lingvistiku/
 9. Južnoslovenski filolog - http://dais.sanu.ac.rs/handle/123456789/968/discover?filtertype=dateIssued&filter_relational_operator=equals&filter=%5B2000+TO+2019%5D
 10. Prilozi za književnost, jezik, istoriju i folklor - http://www.journals4free.com/link.jsp?l=2595808
 11. ESP Today. Journal of English for Specific Purposes at Tertiary Level - https://www.esptodayjournal.org/esp_today_back_issues.html
 12. Facta Universitatis, Series: Linguistics and Literature - http://casopisi.junis.ni.ac.rs/index.php/FULingLit/issue/archive
 13. Philologia mediana - http://www.philologiamediana.com/index.php/philologiamediana/issue/archive
 14. Анали Филолошког факултета (Beograd) - http://doi.fil.bg.ac.rs/unit.php?l=rs&pt=journals&title=analiff
 15. Godišnjak Filozofskog fakulteta, Novi Sad - http://godisnjak.ff.uns.ac.rs/index.php/gff/issue/archive
 16. Uzdanica - https://pefja.kg.ac.rs/uzdanica/
 17. Filološki pregled - http://www.fil.bg.ac.rs/fpregled/
 18. Belgrade: English Language & Literature Studies - http://www.belgrade.bells.fil.bg.ac.rs/
 19. Zbornik za jezike i književnost Filozofki fakultet u Novom Sadu - http://zjik.ff.uns.ac.rs/index.php/zjik/issue/archive
 20. Letopis Matice srpske - https://www.maticasrpska.org.rs/en/letopis-matice-srpske/
 21. Metodički vidici - http://metodickividici.ff.uns.ac.rs/index.php/MV/issue/archive
 22. Primenjena lingvistika - http://dpls-alas.rs/primenjenaling.html
 23. Reči - http://fsj.alfa.edu.rs/Fakultet-za-strane-jezike/Izdavashtvo/CHasopis-Rechi
 24. CLIMB: Culture, Language, Literary, Translation, Library and Information Studies, Teaching Methodology and Book History - http://doi.fil.bg.ac.rs/unit.php?l=rsl&pt=eb_ser&title=climb
 25. Italica Belgradensia - http://doi.fil.bg.ac.rs/volume.php?l=rsl&pt=journals&issue=italbg-2015-1&i=0
 26. Journal of Teaching English for Specific and Academic Purposes - http://espeap.junis.ni.ac.rs/index.php/espeap/issue/archive
 27. MELISSA: Museums, Ethics, Library and Information Science, Studies, Archives - http://doi.fil.bg.ac.rs/unit.php?l=rsl&pt=eb_ser&title=melissa
 28. Filološke studije - https://philologicalstudies.org/index.php?option=com_content&task=view&id=196&Itemid=77

Materijal dostupan u okviru I godine Bezbednosti i kriminalistike - PP

Drugi kurs u nizu o tehnikama prevođenja koji se fokusira na opšte i pravne tekstove

Ovde pisemo rezime kursa

Predmetu se pristupa preko linka koji se nalazi na prvoj godini smera Bezbednost i kriminalistika.

Materijal je dostupan u okvru I godine Bezbednosti i kriminalistike - PP

Predmetu se pristupa preko linka koji se nalazi u okviru druge godine.

Predavač : Predrag Alargić

predrag.alargic@flv.edu.rs


Kursevi