Dostupni kursevi

Teorija države i prava I

Poslovni telefonski razgovor:  p. 42 i 43

o   Je voudrais parler à …

o   C’est au sujet de …

o   Elle est absente pour le moment

o   Pouvez-vous laisser un message…


o   Istorija francuskog jezika

o   Frankofone zemlje

o   Pravila čitanja

 • o   ai
 • o   au
 • o   c + e,i
 • o   g+e,i
 • o   gn
 • o   eu
 • o   h
 • o   ill
 • o   j
 • o   oi

o   être

o   Presentation p.10 et 11


Mentalno zdravlje je kurs koji se sluša u drugom semestru II godine studija.

Fond časova 2+2.

Osnovni cilj kursa je da pomogne studentima da primene statističko-metodološka znanja kako bi uspešno napisali i odbranili Završni rad.

Ovo je e-stranica kursa 'Psihološki konsalting i intervencije' na trećoj godini studija.

Fond časova je 2+2.

Mentalno zdravlje je kurs koji se sluša u prvom semestru treće godine. Fond časova je 2+2.

Organizaciona kultura

Ovde možete preuzeti prezentacije za kurs koje je dostavila prof. Dedić.

Na ovoj stranici možete naći opšte informacije o studiranju na master studijama Psihoterapija kao što su: raspored časova, gostujuća predavanja, vannastavne aktivnosti i sl. Pored toga na ovoj stranici možete naći važne informacije koje se tiču struke, a koje vam mogu pomoći u planiranju i razvoju karijere. Npr. informacije o polaganju stručnog ispita, zakoni koji definišu rad psihologa, informacije o edukaciji za psihoterapijsku licencu i sl.

Ovo je e-stranica za prredmet psihoterapijske škole. Ovde možete videti najnovije vesti (informacije) o predmetu, preuzeti materijale sa predavanja i sl.

Uvod u pravo

Poslovni telefonski razgovor:  p. 42 i 43

o   Je voudrais parler à …

o   C’est au sujet de …

o   Elle est absente pour le moment

o   Pouvez-vous laisser un message…


Ovaj kurs ima za cilj da nauči studente da:

 • iskažu neku radnju ili dešavanje u prošlosti, 
 • da prestave neku firmu ili instituciju (aktivnosti, broj zaposlenih, tržište, istorijat, promet itd.),
 • pravila ponašanja u firmi ili instituciji,organigram, hijararhiju i da predstave zaposlene u firmi.


Za ispit je potrebno:

 1. Čitanje i prevod teksta;
 2. Sastavljanje rečenica u prošlom vremenu (upotreba prošlog vremena Passé composé ili blisko prošlog vremena Passé récent);
 3. Predstavljanje firme ili institucije po izboru.

Materijal dostupan u okviru I godine Bezbednosti i kriminalistike - PP

Results for the first colloquium...

 Index #

Colloquium (100)

222/15

49

339/15

0

252/15

0

154/15

70

066/14

inc?

306/15

77

106/15

80

370/15

78

220/15

86

241/15

96

310/15

80

230/15

inc

256/15

0

119/15

48

196/15

0

247/15

68

176/15

94

152/15

66

164/15

39

277/15

40

160/15

inc

015/15

0

062/15

inc?

144/15

72

293/15

98

251/14

44

210/13

0


Predmetu se pristupa preko linka koji se nalazi na prvoj godini smera Bezbednost i kriminalistika.

Materijal je dostupan u okvru I godine Bezbednosti i kriminalistike - PP

Predmetu se pristupa preko linka koji se nalazi u okviru druge godine.

Predavač : Predrag Alargić

paragraf@fpps.net


Kursevi