Dobro došli na FLV servis onlajn nastave

NAPOMENA:
Molimo studente-učesnike da pristupaju servisu sa opcijom „Listen only“!

Ukoliko ste servisu ipak pristupili drugačije, a Vaša kamera/mikrofon jesu uključeni (kružići u dnu ekrana sa simbolom „mikrofona“ i(ili) „kamere“ su „PLAVI“, odnosno i  vidite prozor sa snimkom Vaše kamere...):
- Molimo Vas da onda isključite svoje „kamere“, odnosno „mikrofone“ ukoliko su uključeni!
- Klikom na kružić „mikrofona“ i(ili) „kamere“ treba da bude „BEO“ sa crtom preko, a kružić sa simbolom „slušalica“ biće jedini „PLAV“...

--------------------------------
U dogovoru sa nastavnikom ovo pravilo može biti i drugačije dogovoreno i primenjivano:
- na primer u slučaju konsultacija, vežbi-rada u malim grupama... itd.Način pristupanja "onlajn" nastavi FLV:


PRIMER PRISTUPA ONLAJN NASTAVI:

1. U okviru predmeta (kategorije-kursa-teme...) u okviru e-learn@FLV portala, može biti vidljiv mali plavi krug sa slovom "B" - (kurs sa slike je samo dat kao primer - naslov pored "kružiča" ili teme može biti drugačiji):
Primer:


2.Klikom na taj "plavi B kružić" otvara Vam se mogućnost da pristupite "sesiji" i pratite predavanja prema rasporedu ukoliko ste "upisani" za taj kurs, odnosno i da pogledate snimljena predavanja:
Primer:

3. Odaberite opciju "Listen only" i otvoriće Vam se tekuća sesija - odnosno prenos predavanja uživo:
Primer:


Dobro došli!
Tehnička podrška FLV
-------------------------------------------------------------------------------
- prijava problema kod korišćenja ili pristupa onlajn nastavi >>>

 On-line baze časopisa i članaka

 1. https://www.jstor.org/
 2. https://oll.libertyfund.org/
 3. http://www.zeno.org/
 4. https://www.academia.edu/

PRAVO i POLITIKOLOGIJA

 1. CIVITAS - http://www.civitas.rs/index.php/izdanja/
 2. Zbornik matice srpske za društvene nauke - http://www.maticasrpska.org.rs/category/katalog-izdanja/naucni-casopisi/zbornik-matice-srpske-za-drustvene-nauke/
 3. TEME (opšte društveni) - http://teme2.junis.ni.ac.rs/public/journals/1/previousissues/previous.html
 4. Facta Universitatis, Series: Philosophy, Sociology, Psychology and History - http://casopisi.junis.ni.ac.rs/index.php/FUPhilSocPsyHist/issue/archive
 5. Godišnjak Filozofskog fakulteta, Novi Sad - http://godisnjak.ff.uns.ac.rs/index.php/gff/issue/archive
 6. Temida - http://www.vds.rs/Temida.htm
 7. Filozofija i društvo - http://journal.instifdt.bg.ac.rs/index.php?journal=fid&page=issue&op=archive
 8. Hereticus - http://hereticus.org/arhiva-casopisa-hereticus
 9. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu - http://ojs.ius.bg.ac.rs/index.php/anali/issue/archive
 10. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Novom Sadu - http://www.pf.uns.ac.rs/fakultet/73-izdavastvo/zbornik
 11. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu - http://www.prafak.ni.ac.rs/izdavastvo/zbornik-radova/objavljeni-brojevi-zbornik.html
 12. Međunarodni problemi https://www.diplomacy.bg.ac.rs/casopisi/medjunarodni-problemi/
 13. Srpska politička misao http://www.ips.ac.rs/magazines/srpska-politicka-misao/archive/
 14. Crimen - http://www.ius.bg.ac.rs/crimenjournal/
 15. The Review of International Affairs - https://www.diplomacy.bg.ac.rs/en/journals/the-review-of-international-affairs/
 16. Godišnjak Fakulteta političkih nauka - http://www.fpn.bg.ac.rs/godisnjak-fakulteta-politickih-nauka
 17. Nacionalni interes - časopis za nacionalna i državna pitanja - http://www.ips.ac.rs/magazines/nacionalni-interes/archive/
 18. Politička revija - http://www.ips.ac.rs/magazines/politicka-revija/archive/
 19. Pravni zapisi - http://www.pravnizapisi.rs/svi-brojevi/
 20. Strani pravni život - https://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/issue/archive
 21. Harmonius - https://www.harmonius.org/preuzimanja/harmonius/?lang=SR
 22. Politea - https://www.politeia.fpn.unibl.org/index.php/sr/
 23. Međunarodna politika - https://www.diplomacy.bg.ac.rs/casopisi/medjunarodna-politika/
 24. Pravni život - https://kopaonikschool.org/publikacije/pravni-zivot/
 25. Pravo i privreda - http://www.pravniciuprivredi.org.rs/index.php/sr/casopis
 26. Pravo - teorija i praksa - http://www.pfsabac.edu.rs/vsjsa-upis/item/505-arhiva.html
 27. Revija za kriminologiju i krivičvo pravo -  https://www.iksi.ac.rs/revija.html
 28. Facta Universitatis, Series: Law and Politics - http://casopisi.junis.ni.ac.rs/index.php/FULawPol/issue/archive
 29. Administracija i javne politike - http://www.ips.ac.rs/magazines/administracija-i-javne-politike/archive/
 30. Glasnik Advokatske komore Vojvodine - https://akv.org.rs/glasnik/brojevi/
 31. Glasnik prava - http://www.jura.kg.ac.rs/index.php/sr/gp_arhiva.htm
 32. Evropsko zakonodavstvo - https://www.diplomacy.bg.ac.rs/casopisi/evropsko-zakonodavstvo/
 33. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Prištini - http://fifa.pr.ac.rs/zbornik_radova_filozofskog_fakulteta_u_pristini/
 34. Nacionalna bezbednost - http://fifa.pr.ac.rs/zbornik_radova_filozofskog_fakulteta_u_pristini/
 35. Politički život - http://www.fpn.bg.ac.rs/politicki-zivot
 36. Revija za evropsko pravo - http://pravoeu.org/archive/