Poštovani studenti,

Pred vama se nalaze ankete za izborne predmete. Iznad svakog linka piše za koju je godinu anketa pripremljena. Imate mogućnost jednom da popunite anketu i na taj način se opredelite za izborni predmet.

S poštovanjem,

Katedra za poslovnu psihologiju

Dobro došli na FLV servis onlajn nastave

NAPOMENA:
Molimo studente-učesnike da pristupaju servisu sa opcijom „Listen only“!

Ukoliko ste servisu ipak pristupili drugačije, a Vaša kamera/mikrofon jesu uključeni (kružići u dnu ekrana sa simbolom „mikrofona“ i(ili) „kamere“ su „PLAVI“, odnosno i  vidite prozor sa snimkom Vaše kamere...):
- Molimo Vas da onda isključite svoje „kamere“, odnosno „mikrofone“ ukoliko su uključeni!
- Klikom na kružić „mikrofona“ i(ili) „kamere“ treba da bude „BEO“ sa crtom preko, a kružić sa simbolom „slušalica“ biće jedini „PLAV“...

--------------------------------
U dogovoru sa nastavnikom ovo pravilo može biti i drugačije dogovoreno i primenjivano:
- na primer u slučaju konsultacija, vežbi-rada u malim grupama... itd.Način pristupanja "onlajn" nastavi FLV:


PRIMER PRISTUPA ONLAJN NASTAVI:

1. U okviru predmeta (kategorije-kursa-teme...) u okviru e-learn@FLV portala, može biti vidljiv mali plavi krug sa slovom "B" - (kurs sa slike je samo dat kao primer - naslov pored "kružiča" ili teme može biti drugačiji):
Primer:2.Klikom na taj "plavi B kružić" otvara Vam se mogućnost da pristupite "sesiji" i pratite predavanja prema rasporedu ukoliko ste "upisani" za taj kurs, odnosno i da pogledate snimljena predavanja:
Primer:

3.

Odaberite opciju "Listen only" i otvoriće Vam se tekuća sesija - odnosno prenos predavanja uživo:
Primer:


Dobro došli!
Tehnička podrška FLV
-------------------------------------------------------------------------------
- prijava problema kod korišćenja ili pristupa onlajn nastavi >>>

 On-line baze časopisa i članaka

 1. https://www.jstor.org/
 2. https://oll.libertyfund.org/
 3. http://www.zeno.org/
 4. https://www.academia.edu/

PSIHOLOGIJA

 1. Civitas - http://www.civitas.rs/index.php/izdanja/
 2. Psihologija - https://www.dps.org.rs/casopis-psihologija/pregled-brojeva
 3. Zbornik matice srpske za društvene nauke - http://www.maticasrpska.org.rs/category/katalog-izdanja/naucni-casopisi/zbornik-matice-srpske-za-drustvene-nauke/
 4. TEME (opšte društveni) - http://teme2.junis.ni.ac.rs/public/journals/1/previousissues/previous.html
 5. Facta Universitatis, Series: Philosophy, Sociology, Psychology and History - http://casopisi.junis.ni.ac.rs/index.php/FUPhilSocPsyHist/issue/archive
 6. Godišnjak Filozofskog fakulteta, Novi Sad - http://godisnjak.ff.uns.ac.rs/index.php/gff/issue/archive
 7. Filozofija i društvo - http://journal.instifdt.bg.ac.rs/index.php?journal=fid&page=issue&op=archive
 8. Andragoške studije - http://www.as.edu.rs/search?l=sr
 9. Zbornik instituta za pedagoška istraživanja - https://www.ipisr.org.rs/izdavacka-delatnost/zbornik-instituta/131-arhiva-zbornika-instituta
 10. Inovacije u nastavi - http://www.inovacijeunastavi.rs/sr/brojevi-issues
 11. Primenjena psihologija - http://primenjena.psihologija.ff.uns.ac.rs/index.php/pp/issue/archive
 12. Psihološka istraživanja - https://www.f.bg.ac.rs/instituti/IPS/publikacije
 13. Godišnjak za psihologiju - http://www.psihologijanis.rs/godisnjak/2019-sr.html
 14. Godišnjak Filozofskog fakulteta, Novi Sad - http://godisnjak.ff.uns.ac.rs/index.php/gff/issue/archive