Dostupni kursevi

Teorija države i prava I

Poslovni telefonski razgovor:  p. 42 i 43

o   Je voudrais parler à …

o   C’est au sujet de …

o   Elle est absente pour le moment

o   Pouvez-vous laisser un message…


o   Istorija francuskog jezika

o   Frankofone zemlje

o   Pravila čitanja

  • o   ai
  • o   au
  • o   c + e,i
  • o   g+e,i
  • o   gn
  • o   eu
  • o   h
  • o   ill
  • o   j
  • o   oi

o   être

o   Presentation p.10 et 11


Mentalno zdravlje je kurs koji se sluša u drugom semestru II godine studija.

Fond časova 2+2.

Osnovni cilj kursa je da pomogne studentima da primene statističko-metodološka znanja kako bi uspešno napisali i odbranili Završni rad.

Ovo je e-stranica kursa 'Psihološki konsalting i intervencije' na trećoj godini studija.

Fond časova je 2+2.

Mentalno zdravlje je kurs koji se sluša u prvom semestru treće godine. Fond časova je 2+2.

Organizaciona kultura

Ovde možete preuzeti prezentacije za kurs koje je dostavila prof. Dedić.

Na ovoj stranici možete naći opšte informacije o studiranju na master studijama Psihoterapija kao što su: raspored časova, gostujuća predavanja, vannastavne aktivnosti i sl. Pored toga na ovoj stranici možete naći važne informacije koje se tiču struke, a koje vam mogu pomoći u planiranju i razvoju karijere. Npr. informacije o polaganju stručnog ispita, zakoni koji definišu rad psihologa, informacije o edukaciji za psihoterapijsku licencu i sl.

Ovo je e-stranica za prredmet psihoterapijske škole. Ovde možete videti najnovije vesti (informacije) o predmetu, preuzeti materijale sa predavanja i sl.

Uvod u pravo

Poslovni telefonski razgovor:  p. 42 i 43

o   Je voudrais parler à …

o   C’est au sujet de …

o   Elle est absente pour le moment

o   Pouvez-vous laisser un message…


Obnavljanje gradiva

P. 11 $ 3. ;

p. 19 $ 6.

p.29 $ 3.

p. 31 $ 3.

Quel est votre nom?

Quelle est votre adresse?

Tu habites où?

Quelle est votre nationalité?

Qu’est – ce que tu aimes faire?

J’adore les voyages

Je déteste l’avion


Materijal dostupan u okviru I godine Bezbednosti i kriminalistike - PP

Results for the first colloquium...

 Index #

Colloquium (100)

222/15

49

339/15

0

252/15

0

154/15

70

066/14

inc?

306/15

77

106/15

80

370/15

78

220/15

86

241/15

96

310/15

80

230/15

inc

256/15

0

119/15

48

196/15

0

247/15

68

176/15

94

152/15

66

164/15

39

277/15

40

160/15

inc

015/15

0

062/15

inc?

144/15

72

293/15

98

251/14

44

210/13

0


Predmetu se pristupa preko linka koji se nalazi na prvoj godini smera Bezbednost i kriminalistika.

Materijal je dostupan u okvru I godine Bezbednosti i kriminalistike - PP

Predmetu se pristupa preko linka koji se nalazi u okviru druge godine.

Predavač : Predrag Alargić

paragraf@fpps.net


Kursevi