Dostupni kursevi

Teorija države i prava I

Mentalno zdravlje je kurs koji se sluša u drugom semestru II godine studija.

Fond časova 2+2.

Osnovni cilj kursa je da pomogne studentima da primene statističko-metodološka znanja kako bi uspešno napisali i odbranili Završni rad.

Cilj predmeta je poznavanje studenata sa osnovnom pojmovima marketinga, merketinškim alatima, upravljanju marketingom  i elementima marketing miksa. Posebna pažnja posvetiće se socijalnom marketingu i marketingu kao poslovnoj filozofiji i načinu razmišljanja i  poslovanja.

Predmet omogućava studentima ovladavanje marketinškim alatima i sticanje znanja kako plasirati ideju, robu ili uslugu, kao i osposobljavanje  za uključivanje u marketinške projekte.

Ovo je e-stranica kursa 'Psihološki konsalting i intervencije' na trećoj godini studija.

Fond časova je 2+2.

Mentalno zdravlje je kurs koji se sluša u prvom semestru treće godine. Fond časova je 2+2.

Organizaciona kultura

Ovde možete preuzeti prezentacije za kurs koje je dostavila prof. Dedić.

Na ovoj stranici možete naći opšte informacije o studiranju na master studijama Psihoterapija kao što su: raspored časova, gostujuća predavanja, vannastavne aktivnosti i sl. Pored toga na ovoj stranici možete naći važne informacije koje se tiču struke, a koje vam mogu pomoći u planiranju i razvoju karijere. Npr. informacije o polaganju stručnog ispita, zakoni koji definišu rad psihologa, informacije o edukaciji za psihoterapijsku licencu i sl.

Ovo je e-stranica za prredmet psihoterapijske škole. Ovde možete videti najnovije vesti (informacije) o predmetu, preuzeti materijale sa predavanja i sl.

Uvod u pravo

Materijal dostupan u okviru I godine Bezbednosti i kriminalistike - PP

Predmetu se pristupa preko linka koji se nalazi na prvoj godini smera Bezbednost i kriminalistika.

Materijal je dostupan u okvru I godine Bezbednosti i kriminalistike - PP

Predmetu se pristupa preko linka koji se nalazi u okviru druge godine.

Predavač : Predrag Alargić

paragraf@fpps.net


Kursevi