Istorija angloameričkih društava: istorija i razvoj Britanskih ostrva od početaka do modernog doba. Moderna Britanija, imperijalno nasleđe, Komonvelt. Istorija SAD-a, od otkrića do modernog doba. Današnja Amerika. Britanija i Republika Irska. Klasni sistem u Britaniji. Obrazovanje i školstvo u Britaniji. Mediji. Sudstvo i policija. Crkva i religija. Institucije u Americi. Stereotipi. Kratka istorija engleskog jezika i dijalekti. Globalni uticaj engleskog jezika i anglofone kulture.