Cilj predmeta je poznavanje studenata sa osnovnom pojmovima marketinga, merketinškim alatima, upravljanju marketingom  i elementima marketing miksa. Posebna pažnja posvetiće se socijalnom marketingu i marketingu kao poslovnoj filozofiji i načinu razmišljanja i  poslovanja.

Predmet omogućava studentima ovladavanje marketinškim alatima i sticanje znanja kako plasirati ideju, robu ili uslugu, kao i osposobljavanje  za uključivanje u marketinške projekte.