Ovo je e-stranica kursa 'Psihološki konsalting i intervencije' na trećoj godini studija.

Fond časova je 2+2.