Poslovni telefonski razgovor:  p. 42 i 43

o   Je voudrais parler à …

o   C’est au sujet de …

o   Elle est absente pour le moment

o   Pouvez-vous laisser un message…


Ovaj kurs ima za cilj da nauči studente da:

  • iskažu neku radnju ili dešavanje u prošlosti, 
  • da prestave neku firmu ili instituciju (aktivnosti, broj zaposlenih, tržište, istorijat, promet itd.),
  • pravila ponašanja u firmi ili instituciji,organigram, hijararhiju i da predstave zaposlene u firmi.


Za ispit je potrebno:

  1. Čitanje i prevod teksta;
  2. Sastavljanje rečenica u prošlom vremenu (upotreba prošlog vremena Passé composé ili blisko prošlog vremena Passé récent);
  3. Predstavljanje firme ili institucije po izboru.