Ovde pisemo rezime kursa

Predmetu se pristupa preko linka koji se nalazi na prvoj godini smera Bezbednost i kriminalistika.