Prepoznavanje jednostavnih iskaza koje su već sreli ili čuli u svakodnevnim situacijama. Učešće u kratkim razgovorima u jednostavnim i čestim situacijama Razumevanje suštine jednostavnog i kratkog teksta koji ima vrlo malo nepoznatih reči i konstrukcija. Pronalaženje informacije u tekstu koji se bavi svakodnevnim temama.