Predmetu se pristupa preko linka koji se nalazi u okviru druge godine.