Praćenje govora izvesne dužine i argumentacije o poznatim temama. Čitanje članaka i izveštaja o savremenim pitanjima u kojima autori zauzimaju posebni stav ili određenu tačku mišljenja. Razumevanje savremenog književnog proznog teksta. Govorenje sa dozom spontanosti i lakoće koje čine mogućom normalnu interakciju sa izvornim govornikom. Jasno i detaljno izražavanje o nizu tema koje su vaš predmet interesovanja. Ravijanje tačke gledišta o aktuelnoj temi. Objasniti prednosti i nedostatke različitih mogućnosti.Jasno i detaljno pisanje na grupu tema koje su predmet interesovanja