o   Istorija francuskog jezika

o   Frankofone zemlje

o   Pravila čitanja

  • o   ai
  • o   au
  • o   c + e,i
  • o   g+e,i
  • o   gn
  • o   eu
  • o   h
  • o   ill
  • o   j
  • o   oi

o   être

o   Presentation p.10 et 11