Mentalno zdravlje je kurs koji se sluša u prvom semestru treće godine. Fond časova je 2+2.